Brolæggerstræde 6A, 1211 København K     +47 21 50 13 57     kundeservice@nanofinans.no

Forbrukslån - opptil 500 000 kr

Søk nå - få svar innen kort tid

Vi sammenligner bankene og sender det beste tilbudet til deg. Alt på ett sted! Du får svar innen kort tid, og du får hjelp av oss underveis.

Hvor mye lån kan jeg få

Fordeler med forbrukslån

  • Lavere rentenivå enn andre lån uten sikkerhet
  • Helt enkel, oversiktlig og uforpliktende søknad
  • Fleksibel nedbetalingstid
  • Du kan bruke pengene på det du selv ønsker

Slik jobber vi for deg

Låneagenten som Nanofinans samarbeider med sender søknaden din om lån til 12+ forskjellige långivere helt gratis.
Långiverne konkurrerer dermed om å gi deg det beste forbrukslånet.
Det er helt uforpliktende å be om tilbud, og du får svar innen kort tid.

Du sender bare inn en søknad

Først fullfører du søknadsskjemaet raskt og enkelt

Søknaden sendes til bankene

Det er kostnadsfritt og sikkert å bruke tjenesten

Få det beste tilbudet for deg

Vi velger ut det beste forbrukslånet for nettopp deg

Hvor mye lån kan jeg få?

Når en privat person sender inn en søknad om for eksempel et boliglån til en bank, vil banken forsøke å vurdere hvor stor betalingsevne personen som søker har. Med betjeningsevne mener økonomer forholdet mellom inntekt og totalgjeld. Begrepet totalgjeld referer til all gjeld som en person hefter for. En tommelfingerregel er at den totale gjelden ikke bør være høyere enn 3 ganger det personen har i inntekt. Det er flere slike tommelfingerregler når det kommer til hvor mye man kan låne. Enkelte banker operer med at den samlede gjelden til en privat person ikke skal være høyere enn 5 ganger brutto årslønn. Det vil si det en person tjener i løpet av et kalenderår uten at skatten er trukket fra. De fleste banker vil som regel ikke gi lån som mer enn 1 til 1,5 ganger større enn en persons brutto innkomst i året

Hvorfor banker er så forsiktige

I det store og hele avhenger banken sin vurdering av en potensiell långiver av tre hovedaspekter.

  1. 1. Lånesøkeren sin inntekt
  2. Lånesøkeren sine utgifter
  3. Lånesøkeren sin egenkapital

Disse tre aspektene er det som gjør det så vanskelig for bankene å vurdere mye en person kan få innvilget i lån. Aspekt nummer 1, lånsøkeren sin inntekt kan selvfølgelig variere alt etter i hvilken bransje lånsøkeren jobber i. Er det en bransje som er utsatt for lange permitteringer? Er bransjen «sikker» i forhold til inntekt? Har lånesøkeren en deltidsstilling eller en heltidsstilling?

Noe av det samme gjelder når banken vurderer aspekt nummer 2. Vil lånesøkeren sine utgifter øke eller synke i overskuelig framtid? Dette er svært vanskelig å vurdere. Det er ikke nok å bare gå ut i fra at de gjør det. Hovedspørsmålet er egentlig hvor mye utgiftene kommer til å øke. Det kan virke litt merkelig, men her er logikken bak det: For det første så er det noe som heter inflasjon. Inflasjon defineres som vedvarende prisvekst i det generelle prisnivået. I Norge ligger den på omtrent 2,0% Det er litt komplisert men det betyr rett og slett at prisnivået kommer til å øke litt for hvert år.

I tillegg til dette kommer prisjusteringer som følge politiske bestemmelser. Da er eventuelle renteendringer ikke tatt med i beregningen. Renten er på et eventuelt lån er det en økonom i banken først og fremst legger vekt på. Økonomer har noe som heter renteprognoser. Enkelt sagt så er det endringene økonomiene tror kommer til å skje med styringsrenten til Norges Bank.

Denne endrer seg som følge av internasjonal økonomi. Det er som sagt en nokså komplisert utregning. Det økonomer bryr seg om er om renten ser ut til å gå opp eller ned. Nå for tiden er økonomene nokså sikre om at styringsrenten skal øke nokså jevnt fram til 2021. Det betyr at renter og avdrag på et eventuelt lån kommer også til å øke. Det igjen har betydning for lånsøkeren sin private økonomi. Banken må foreta en vurdering om lånesøkeren er i stand til å betale for seg dersom renten øker så mye som de tror. Det er den profesjonelle siden av saken. Den andre siden av saken er naturligvis lånesøkeren sine private planer. En familieforøkelse er et eksempel på en slik plan. Det fører med seg en del nye utgifter som kan ha betydning for en persons betjeningsevne av et boliglån.

Det tredje aspektet er hvor mye lånesøkeren har i egenkapital. Dette er for øvrig ganske enkelt. Jo mer en person har i egenkapital, jo større «forsikring» har lånesøkeren i tilfelle det skulle skje noe uforutsett. Dermed har lånesøkeren midler til å dekke dette uten å måtte ta opp nye lån. Det er også en «forsikring» for banken. Det er i banken sin interesse at en eventuell låntaker er i stand til å betjene lånet. Et misligholdt lån er ikke i noens interesse. Banken tjener jo pengene sine ved at låntakere betaler på lånene sine.

Som man muligvis forstår kan dette bli et komplisert regnestykke for noen og enhver. Derfor blir det ofte utvist en god del skjønn når man vurder lånesøknader. En kjensgjerning som gjør det vanskelig å komme med generelle råd som gjelder for alle. Personer er forskjellige og de er i forskjellige livssituasjoner og skal ideelt sett vurderes på individuelt grunnlag.

Hva kan låntakeren gjøre selv?

Hva kan så en potensiell låntaker gjøre på egen hånd for å få et innvilget et lån i banken? Svart er: ganske mye.

I forhold til arbeid

For det første: Hvis du har en deltidsjobb eller et vikariat, se deg om etter en fulltidsjobb, eller i det minste en fast jobb. Det er nokså sikkert at en lånesøknad blir avslått hvis søkeren ikke har en forutsigbar inntekt.

I forhold til egen økonomi

For det andre: Skaff deg en oversikt over din egen økonomi. Hvor mye har du i utgifter hver måned? Har du uvaner som du kan kvitte deg med og dermed spare penger? Utestående krav? Kan du spare penger hver måned ved hjelp av et matbudsjett? Kort sagt: Det er store beløp å spare dersom man tar seg tid til å undersøke hvordan det står til i det private budsjettet med jevne mellomrom.

For det tredje: Start med månedlig sparing. Dette punktet er ganske elementært. Når du sparer et beløp hver måned, uansett hvor lite eller stort det er, vokser sparekontoen ganske fort. Det er en betryggende tanke hvis det skulle dukke opp en uforutsett utgift av en viss størrelse. Da trenger du ikke å ta opp et lån for dekke eventuelle utforutsette utgifter. I tillegg til at du sparer penger viser du banken at du har kontroll på din private økonomi. Det er vanskelig å sette penger inn på en sparekonto og la dem være der, om en ikke har kontroll på sin egen private økonomi.

For det fjerde: Bruk de forskjellige lånekalkulatorene på nettet til å prøve deg fram. På nettet finnes det mange kalkulatorer som lar deg beregne hvor mye du kan få låne. Eller hva et bestemt lån vil koste i avdrag og renter. Noen av disse kalkulatorene er relativt enkle som bare har to eller tre faktorer for å beregne betjeningsevne. Andre er nokså komplekse. De komplekse kalkulatorene tar med alt fra hvor mange medlemmer familien består av til hvor stort beløp som blir brukt på frisør hvert år. Jo mer nøyaktig man er når man skaffer oversikt over sin egen økonomi, jo bedre. Kalkulatorene kan vise deg hvor mye du er stand til å ta opp som lån, men det er ikke sikkert at en bank vil innvilge et så høyt beløp. Kalkulatoren tar nemlig ikke med renteprognosene i beregningen.

I forhold til kontakten med banker

For det femte og siste: Ta kontakt med den lokale banken eller den banken du har hatt mest kontakt med. Dette kan virke litt merkelig, men det er en logikk bak det. Den består av at den banken forhåpentlig kjenner deg som person. Det kan lånsøkeren bruke til sin fordel. Hvis da lånesøkeren har en god historikk med den aktuelle banken. Er lånesøkeren en god kunde med god historikk er det en reel mulighet for å få innvilget et større lån hos den banken, enn hos andre banker som ikke har noe «forhold» til deg som kunde og potensiell låntaker.

Søknader sendt gjennom Nanofinans.no behandles av Axo Finans AS.

Vi jobber naturligvis tett sammen med Axo Finans for å gi våre kunder en trygg, enkel og oversiktlig låneprosess.

Gjennom Axo Finans kan du låne fra 10.000 til 500.000 kroner, uten krav om sikkerhet i bolig.
Nedbetalingstiden er fleksibel, fra 1 til 15 år. Lånerenten er individuell og presenteres sammen med lånetilbudet. Nominell rente fra 6,39% til 21,95%. Effektiv rente fra 6,81% til 24,4%. Eksempel eff.rente 15,84%, 65000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 92334,-. Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

2019 @ Nano Finans - Organisasjonsnummer: DK39513102