Brukeravtale

Informasjon om Nanofinans.no en del av Sambla

v1.1 29.11.2023

Gjennom å gjøre en lånesøknad via Sambla AS (“Sambla”), org.nr 917 454 000, får du mulighet til å sammenligne tilbud fra de långivere vi samarbeider med. Gjennom å benytte vår lånesammenligningstjeneste (“Tjenesten”) godkjenner du og din eventuelle medsøker denne Brukeravtalen.

Kredittsjekk og informasjonsinnhenting

I forbindelse med at du og din eventuelle medsøker søker om å sammenligne lån hos Sambla utføres en kredittsjekk på deg/dere via Experian. De långivere som deltar i sammenligningen vil også foreta en kredittsjekk på dere. Dette innebærer at dere vil få flere gjenpartskopier fra de långivere som er inkludert i sammenligningen. Gjenpartsbrev vedrørende innhenting av kredittopplysninger sendes ut til kundene i henhold til personopplysningsforskriften og slike brev innebærer ikke at kunden får innvilget kreditt. Dere vil også i brevet bli oppfordret at eventuelle feil rettes dersom kredittopplysningene ikke er korrekte. De innhentede kredittopplysningene vil kun benyttes av långiverne for å vurdere hvilke lånevilkår de kan tilby dere. Gjennom å avgi opplysninger om deg og din eventuelle medsøker til Sambla forsikrer du at opplysningene du har avgitt er korrekte og at du har fått godkjent de opplysninger du avgir fra din eventuelle medsøker. Du godkjenner at Sambla kan innhente kredittinformasjon samt status for din lånesøknad fra långiverne i øyemed av å levere Tjenesten.

Medlemskap i Sambla Pluss

Alle som inngir en lånesøknad hos Sambla har mulighet til å bli medlem av Sambla Pluss. Målet med Sambla Pluss, dets medlemskap og dets vedtekter kan dere ta del av i Sambla Pluss vedtekter.

Behandling av personopplysninger

Sambla er behandlingsansvarlig og er ansvarlig for at behandlingen av dine personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovverk. I vår Personvernerklæring forklarer vi hvordan Sambla samler inn og bruker dine personopplysninger. For at du skal forstå hvordan vi behandler dine personopplysninger anbefaler vi at du leser vår Personvernerklæring før du bruker vår Tjeneste. Om dere har spørsmål om Brukeravtalen eller Personvernerklæring kan dere kontakte oss på kundeservice@sambla.no. Hit vender dere også om dere ikke vil bli kontaktet av Sambla i markedsføringsformål.

Ditt ansvar

Før dere benytter dere av Samblas Tjeneste er det viktig at dere ser over privatøkonomien for å finne ut om dere kan håndtere belastningen av å ta et lån. Informasjon, beregninger og anbefalinger som er gitt av Sambla anses som veiledning til kunden. Selv om vi er objektive i våre anbefalinger er det opp til hver enkelt og selv å vurdere å gjennomgå den informasjonen som man tar del av fra oss. Sambla tilbyr ikke selv lån til kunder men sammenligner lån som tilbys av våre samarbeidspartnere. En eventuell kredittavtale vil således inngås mellom dere og långiver. Sambla er dermed ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår ved at dere underskriver eller nekter å inngå en kontrakt med en av våre samarbeidspartnere.

Endringer

Sambla forbeholder seg retten til å endre og oppdatere denne Brukeravtalen. Den nyeste versjonen publiserer vi alltid på vår hjemmeside www.sambla.no

Sambla Pluss vedtekter

Formål

Som medlem i Sambla Pluss vil du motta fordeler fra Samblas virksomhet vedrørende lån, forsikringer samt andre finansielle tjenester og produkter for enkeltpersoner. Gjennom å bli medlem i Sambla Pluss godkjenner du disse Vedtekter. Opplysninger om medlemskapet i Sambla Pluss får du også gjennom å kontakte plus@sambla.no eller ringe 33 22 29 70.

Gratis medlemskap

Sambla er et registrert varemerke som tilhører Sambla AB, org.nr 556974-8378. Medlemskap i Sambla Pluss kan bare utstedes til personer over 18 år som har tenkt å benytte seg av Samblas tjenester og produkter. Medlemskap i Sambla Pluss er gratis.

Fordeler

Sambla Pluss gir medlemmene en høyere grad av service og informasjon fra Sambla. Dette innebærer blant annet:

– Sambla Pluss nyhetsbrev med tips i personlig økonomi, opptil 1 gang per uke.

– Tilgang til Sambla Pluss lånesupport via telefon. Her får du personlig service og mulighet til å

stille spørsmål vedrørende lån og din privatøkonomi.

– Garantert god service gjennom hele søknadsprosessen, noe som øker potensialet for en

godkjent lånesøknad med gode lånevilkår.

Informasjon og andre fordeler fra Sambla Pluss vil bli sendt til medlemmer via post, e-post, tekstmelding, telefon alternativt andre digitale kanaler eller presenteres på Samblas hjemmeside.

Behandling av personopplysninger

Sambla er behandlingsansvarlig og er ansvarlig for at behandlingen av dine personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovverk. I vår Personvernerklæring forklarer vi hvordan Sambla samler inn og bruker dine personopplysninger. Sambla Pluss vil lagre og behandle dine personopplysninger så lenge du har et medlemskap hos oss.

Gyldighetstid

Medlemskapet gjelder inntil videre og kan sies opp skriftlig av begge parter med umiddelbar virkning. Du kan når som helst kreve utmelding fra Sambla Pluss gjennom å kontakte plus@sambla.no eller ringe 33 22 29 70.