Privatlån

Søk nå - få svar innen kort tid
Nanofinans, en del av Sambla, sammenligner långiverne. Sambla er en finansagent som formidler søknaden din til 23 långivere og sender det beste tilbudet til deg. Alt på ett sted! Du får svar innen kort tid, og du får hjelp av oss underveis.
Privatlån

Fordeler med forbrukslån

 • Lavere rentenivå enn andre lån uten sikkerhet
 • Helt enkel, oversiktlig og uforpliktende søknad
 • Fleksibel nedbetalingstid
 • Du kan bruke pengene på det du selv ønsker
Be om et uforpliktende lånetilbud nå
Lånebeløp
{{ computedAmount }}
{{ currency(minAmount) }}
{{ currency(maxAmount) }}
Estimert månedsbeløp {{ currency(computeRate(form.loan_amount, form.tenure, midRate, 'monthly')) }}
Vil du refinansiere dyr smågjeld og spare penger?
Ja
Nei
{{ errors.refinance_amount[0] }}
{{ errors.first_name[0] }} Fyll inn det obligatoriske feltet.
{{ errors.last_name[0] }} Fyll inn det obligatoriske feltet.
{{ errors.mobile_number[0] }} Mobilnummer må fylles ut, 8 siffer
{{ errors.email[0] }} Fyll ut din E-postadresse, eks: kundeservice@nanofinans.no Kan ikke inneholde æ, ø, å
{{ errors.accepts_terms[0] }} For å kunne søke om lån gjennom Nanofinans må du godkjenne vår personvernerklæring.
{{ item }}
Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. Nominell rente 11,9%, effektiv rente 13,14%, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 310000 kr over 5 år, nom. 11.66%, eff. 12.30% kost. 100558 kr, tot. 410558 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
Sikkert og kostnadsfrit

Slik jobber vi for deg

Nanofinans sender søknaden din om forbrukslån til 23 forskjellige långivere helt gratis.
Långiverne konkurrerer dermed om å gi deg det beste forbrukslånet. Det er helt uforpliktende å be om tilbud, og du får svar innen kort tid.

Du sender bare inn en søknad

Først fullfører du søknadsskjemaet raskt og enkelt

Søknaden sendes til bankene

Det er kostnadsfritt og sikkert å bruke tjenesten

Få det beste tilbudet

Få svar innen kort tid

En privat låneavtale – hva er det?

Når man ønsker å oppta et lån må man akseptere en låneavtale. Dette må ikke forveksles med lånetyper. De finnes det langt flere av. Boliglån, billån, forbrukslån, møbellån og refinansieringslån er alle eksempel på forskjellige lånetyper. Det er hovedsakelig to forskjellige typer låneavtaler man kan inngå. 

Den første er en offisiell låneavtale. Den typen som er mest i bruk. Den defineres som en avtale mellom to profesjonelle parter. Hvis en bank innvilger et lån til en bedrift er det et eksempel på en offisiell avtale. Det samme er tilfelle når en bank innvilger et lån til en privat person. Det blir da en avtale mellom en profesjonell part, banken, og en uprofesjonell part, låntakeren som i dette tilfellet er en privatperson.

Den andre varianten av låneavtale er det som kalles et privat lån. Det defineres som en låneavtale mellom to uprofesjonelle parter. Det vil si en låneavtale som er inngått mellom to privatpersoner uten at en eventuell tredjepart kommer inn og forhandler frem en overenskomst om detaljene knyttet lånet som blir tatt opp mellom de to uprofesjonelle partene

 

I hvilke situasjoner kan man bruke et privatlån?

Det er ikke noe som hindrer en privatperson i å be om et lån fra en annen privatperson. Det er det dobbeltsidige aspektet ved et privatlån. Går alt bra, er det ingen som har noe å klage på.

Går det galt og låntaker ikke betaler tilbake beløpet som ble lånt ut av långiveren, kan vennskapsbånd og familiebånd ryke. Dersom dette skjer kan det være vanskelig og i noen tilfeller, helt umulig å bygge opp igjen en vennskapelig relasjon mellom de involverte partene.

På grunn av de potensielt store økonomiske og emosjonelle ringvirkningene som et feilslått privatlån kan ha, er det få om noen økonomer som vil anbefale et privatlån som løsning på økonomiske problemer.

De har full forståelse for at det kan være fristende å bistå en venn eller et familiemedlem som har økonomiske vansker. Det er menneskelig å ville hjelpe dersom noen skulle be om et lån. Når økonomene likevel fraråder det, er det fordi at stort privatlån som ikke blir betalt tilbake kan potensielt sette den private långiveren i like store, eller større økonomiske vansker som den som opprinnelig ba om et privatlån. Likevel eksisterer det en bestemt situasjon der økonomer nå vil foreslå at det blir gitt et privatlån.

 

Formaliser lånet!

Mange synes det er ubehagelig å gjøre dette for omstendelig og at det gir uttrykk for «at man ikke stoler på hverandre» når det kreves dokumentasjon. Erfaringer viser imidlertid at det er mange ubehagelige situasjoner i ettertid som kunne vært unngått hvis man hadde gjort dette på en ordentlig måte fra begynnelsen av.

Det må derfor fremkomme klart:

 • Når og hvordan beløpet skal nedbetales
 • Hva som skjer dersom det ikke betales som avtalt

 

Hvordan dere gjør det

For det første må det undertegnes et gjeldsbrev før pengene overføres. Det er visse formkrav for et slikt dokument. Det skal blant annet undertegnes av to vitner. Maler for gjeldsbrev kan dere søke opp på nettet. Gjeldsbrevet tjener som dokumentasjon for kravet mellom partene og overfor tredjemann, normalt låntakerens øvrige kreditorer. Det er samtidig et såkalt tvangsgrunnlag. Det betyr at det kan innledes inkasso.

En nedbetalingsplan bør også lages og undertegnes. Det er viktig at den er realistisk sett ut fra låntakerens økonomi. Det er mange lånekalkulatorer på nettet hvor det kan simuleres rente og nedbetalingstid slik at man kommer fram til et akseptabelt månedlig betalingsbeløp.

I noen tilfeller er det kanskje ikke nødvendig at tilbakebetalingen begynner med en gang. Det er tilfeller som nevnt hvor foreldre hjelper barna med egenkapitalen til kjøp av bolig, men betjeningen av det ordinære boliglånet ikke gir så mye rom for ekstra betalinger. Her kan man velge å sette betalingen et stykke fram i tid, eller lage en klausul om at lånet skal innfris når boligen selges.

For noen foreldre er tilbakebetalingen ikke så viktig. De ønsker kun å hjelpe barnet med å skaffe en bolig, men gjør det i form av et lån for at de ikke vil tilgodese ett av barna fremfor de øvrige. I slike tilfeller kan man også vurdere å gi beløpet som forskudd på arv. Det vil ofte oppfylle den samme intensjonen.

Der man gir lån til bolig, er det ofte spørsmål om man bør ta et pant. Det innebærer litt flere dokumenter og gebyrer for pantenoteringen. Vår oppfatning er at dette ikke er et spørsmål om tillit, men at ting bør gjøres på en ordentlig måte.

Det bør tinglyses et pant etter det ordinære boliglånet, og kostnadene med denne prosedyren bør legges til lånet. Risikoen hvis dette ikke gjøres, er at låntakerens øvrige kreditorer kommer foran det private lånet ved salg av boligen.

Hvis man gir et lån for å hjelpe noen ut av et uføre vedkommende i stor grad har påført seg selv, er det en god idé å prøve å sikre at dette ikke gjentar seg. Det kan gjøres ved at eksisterende kredittkort klippes og returneres utstederen, eller at man registrerer en betalingsanmerkning på seg selv hos kredittopplysningsfirmaene.

 

Alternativer til privat lån

En personlig garanti, eller kausjon som det også heter, er en vanlig måte å bidra med til at en person får et lån uten at du selv må legge ut. Banken utbetaler låner og gjør alt det praktiske mot din signatur som kausjonist på lånedokumentet.

Her skal man være klar over at kausjonisten er fullt personlig ansvarlig dersom låntaker ikke betaler. Fordelen er at det er mindre papirarbeid. Ulempen for låntakeren er at det ofte vil være en høyere rente enn det man kunne avtalt på et privat lån.

En mellomløsning er de såkalte peer – to – peer lånene, eller kompislån, som etter hvert er i ferd med å etablere seg også i Norge. Kort fortalt er dette en Internettportal hvor de som ønsker å låne ut penger og de som har penger å låne ut kobles sammen. Renten skal typisk være høyere enn markedets sparerente og lavere enn utlånsrentene. Portalen foretar det praktiske mot en provisjon som belastes låntakeren.

Begge parter vil kunne tjene på denne ordningen. Ulempen for låntakeren er at det ofte er en strengere kredittvurdering enn den de foretar i banker og kredittinstitusjoner. Det er altså de som allerede har en velorganisert økonomi som tas i betraktning. For långiveren er det selvfølgelig også alltid en risiko for at låntakeren likevel ikke betaler. Man har heller ikke noen personlig motivasjon for å hjelpe låntakeren slik man har for et privat lån.

Som en oppsummering vil vi si at det er mange gode sider ved å gi og ta opp private lån der det er mulig, men man bør sikre seg godt for å forebygge konflikter som kan oppstå.

 

Bedt om stille som kausjonist? Gi et privat lån i stedet

Det ene tilfelle der økonomer faktisk vil anbefale at man gir et privat lån er hvis man blir bedt om å være kausjonist. Når man er kausjonist eller med-låntaker som det også heter, betyr det at man også hefter for den summen som er lånt.

I praksis betyr det at dersom hoved-låntaker misligholder lånet, det vil si, ikke betaler renter og avdrag som er knyttet til lånet, da vil kausjonisten stå ansvarlig for lånet. Ofte må man ha en kausjonist for å få ta opp et boliglån. Dersom kausjonisten blir heftende for et boliglån ekstra i tillegg til det kausjonisten selv har, sier det seg selv at det blir en økonomisk belastende situasjon for den som stiller som kausjonist.

Et annet kompliserende moment er at man gjerne blir bedt om å være kausjonist for familiemedlemmer. Det kan være en potensiell økonomisk og emosjonell farlig situasjon hvis kausjonisten blir sittende med det fulle økonomiske ansvaret for et misligholdt lån.

 

Et privatlån sikrer långiver fra negative konsekvenser

Blir du bedt om å stille som kausjonist for et familiemedlem vil økonomier anbefale at du gir vedkommende som ber deg stille som kausjonist, et privatlån istedenfor. Da havner man i en situasjon der man kan hjelpe vedkommende, samtidig som man har «ryggen fri» rent økonomisk, dersom låntaker skulle komme til å misligholde lånet.

Ved et privatlån kan ikke den som er långiver for et privatlån, stilles ansvarlig for et eventuelt boliglån som låntakeren har tatt opp. Det at man har tatt opp et privatlån fritar ikke låntaker fra å overholde avtalen som ble inngått.

 

Dette bør være med i en privat låneavtale

Hvis man først skal gi et privat lån bør begge parter skrive under på en låneavtale. En låneavtale kan også kalles et gjeldsbrev. Et gjeldsbrev er et bevis på at noen skylder deg penger.

Å lage slike avtaler for private lån er sterkt å anbefale.

Et pengekrav uten underskrevet gjeldsbrev er bare gyldig i 3 år fra det ble tatt opp.

Et pengekrav med underskrevet gjeldsbrev er gyldig i 10 år fra det ble tatt opp.

Et slikt dokument bør inneholde følgende:

 • Når lånet er tatt opp.
 • Hvem låner penger til hvem?
 • Hvor stort er lånebeløpet?
 • En beskrivelse av tilbakebetalingsordningen for det aktuelle lånet.
 • Rentene som er gjeldende for lånet.
 • En eller flere setninger som gjør det enkelt for långiver å drive inn penger fra låntaker dersom låntaker ikke betaler tilbake.

Det eksisterer flere maler for hvordan man setter opp en slik avtale på nettet, hvis man ønsker ytterligere informasjon.

 

Låntaker betaler ikke. Hva nå?

Et privatlån er inngått, men låntaker betaler ikke. Hva kan långiver gjøre?

Det første man kan gjøre er å sende det som heter et påkrav til låntakeren. Et påkrav er det vanlige folk gjerne kaller en purring. Påkravet skal inneholde spesifikke detaljer om hva det gjelder og betalingsfrist som låntaker skal overholde. Denne fristen er vanligvis 14 dager fra den dagen påkravet ble sendt.

Dersom det første påkravet ikke blir tatt til følge, kan långiveren sende et andre påkrav som inneholder et varsel om tvangsinndrivelse av lånet dersom påkravet ikke blir tatt til følge. Ved et tredje påkrav som følge av uteblitt betaling kan långiver sende kopi av påkrav, underskrevet gjeldsbrev og øvrig bevis for en privat låneavtale til Namsfogden for tvangsinnkreving. Med øvrig bevis menes alt som kan underbygge långiveren sin side av saken. Det vil si E-post utvekslinger, telefonsamtaler, telefonmeldinger, fotografier, Facebook- samtaler, Facebook – profiler og hva ellers som kan finnes for å underbygge långiveren sin sak.

Det er nemlig slik at låntakeren til et privatlån kan nekte for at det ble inngått en avtale. Dette på tross av at Tvangsfullbyrdelsesloven sier følgende: «Blir et enkelt avdrag eller gjelden ikke betalt til rett tid er HELE gjeldsbeløpet straks forfalt til betaling og kan inndrives uten søksmål.»

 

Hva Namsfogden gjør

Når et privat lån har gått til Namsfogden for inndriving er det denne som bestemmer hvordan et krav skal drives inn. Det kan være som pant i bolig. Hvis det blir gjort betyr det at dersom låntakeren selger boligen skal noe av salgssummen fra boligsalget innløse det utestående kravet som den private långiveren har. 

Når det gjelder pant i bolig så er det den kreditoren som først har tatt pant i boligen som har førsteretten når det kommer til å begjære at boligen blir tvangssolgt for å få tilbakebetalt det utestående beløpet.

Et annet alternativ Namsfogden for inndriving kan velge å bruke for å drive inn et krav, er lønnstrekk. Lønnstrekk er betyr at en eller flere kreditorer kan trekke avdrag og renter direkte fra låntakeren sin lønn fram til gjelden er tilbakebetalt. Lønnstrekk kan bare gjelde opp til en viss grense. Hva som er grensen varierer fra sak til sak og er direkte knyttet til låntakeren sin gjennomsnittlige inntekt. I følge Dekningsloven § 2-7. «… skal debitor alltid ha igjen et beløp til daglige utgifter og boutgifter.»

 

Saken kan havne i retten

I ytterste konsekvens kan saken havne i det juridiske systemet. Skulle det skjer er det viktig for långiver å ha så stor fysisk bevisbyrde som mulig for å underbygge sin sak. Dette for å unngå en ord-mot-ord sak i retten. Det er helt korrekt at en muntlig avtale er like juridisk bindende som en skriftlig, men en skriftlig avtale er langt å foretrekke. Det er vanskelig, nesten umulig å føre bevis for en avtale som kun er inngått muntlig mellom to parter.

Et generelt råd fra økonomer er derfor at man ikke skal ta noen på ordet når det kommer til penger.

Dersom du er en slik økonomisk situasjon at du må ta opp et lån, kan vi i nanofinans anbefale at du tar en titt på hvordan et forbrukslån eller refinansiering fungerer.