Lån med betalingsanmerkning

Det er vanskelig å få godkjent en lånesøknad eller annen type kreditt dersom du er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger. Men selv om du på ett eller annet tidspunkt, av ulike grunner ikke kunne betjene gjelden din, er ikke dette nødvendigvis ensbetydende med at du aldri mer vil kunne få et lån med betalingsanmerkninger.
Be om et uforpliktende lånetilbud nå
Lånebeløp
{{ computedAmount }}
{{ currency(minAmount) }}
{{ currency(maxAmount) }}
Estimert månedsbeløp {{ currency(computeRate(form.loan_amount, form.tenure, midRate, 'monthly')) }}
Vil du refinansiere dyr smågjeld og spare penger?
Ja
Nei
{{ errors.refinance_amount[0] }}
{{ errors.first_name[0] }} Fyll inn det obligatoriske feltet.
{{ errors.last_name[0] }} Fyll inn det obligatoriske feltet.
{{ errors.mobile_number[0] }} Mobilnummer må fylles ut, 8 siffer
{{ errors.email[0] }} Fyll ut din E-postadresse, eks: kundeservice@nanofinans.no Kan ikke inneholde æ, ø, å
{{ errors.accepts_terms[0] }} For å kunne søke om lån gjennom Nanofinans må du godkjenne vår personvernerklæring.
{{ item }}
Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. Nominell rente 11,9%, effektiv rente 13,14%, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 310000 kr over 5 år, nom. 11.66%, eff. 12.30% kost. 100558 kr, tot. 410558 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
Sikkert og kostnadsfrit

Forbrukslån med betalingsanmerkning

Hvis du har behov for å låne penger, men er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger, kan du allikevel ha noen muligheter. I denne artikkelen viser nanofinans.no deg hvordan du bør gå frem og hvilke lånemuligheter som finnes til de med betalingsanmerkning.

 

Hva er en betalingsanmerkning?

Hvis du har fått en betalingsanmerkning betyr dette i praksis at du er registrert som en usikker eller dårlig betaler. Hvis du har mange regninger som du ikke har betalt, vil dette på sikt kunne føre til en betalingsanmerkning. Du blir da registrert hos ulike kredittopplysningsforetak, og dette gir banker eller andre utlånsinstitusjoner muligheten til å hente ut informasjon om status for din privatøkonomi.

Basert på dette foretas det deretter en kredittvurdering av deg som vil bestemme om du får innvilget en lånesøknad eller ei. Denne betalingsanmerkningen blir stående inntil du har betalt regningene og vil deretter kunne bli slettet.

En betalingsanmerkning har ikke bare som funksjon å sikre banker og kredittkortselskap eller andre lignende låneinstitusjoner fra å inngå usikre låneavtaler, men fungerer i tillegg som et styringsverktøy for deg selv og din privatøkonomi slik at du ikke tar opp lån som du ikke vil kunne betjene og nedbetale i tide og i sin helhet.

  • Mange ulike årsaker til betalingsanmerkning

Grunnen til at folk ikke betaler regningene sine i tide og får en betalingsanmerkning, eller i verste fall ender opp som gjeldsslaver kan være mange. Det kan være at vedkommende plutselig og uforutsett har mistet jobben sin, det kan dreie seg om store livsendringer som samlivsbrudd eller at det rett og slett har ballet på seg for mye gjeld og en ikke klarer å betale pengene tilbake.

Det finnes veldig få banker eller andre låneinstitusjoner som tilbyr lån med betalingsanmerkning til mennesker som er i denne situasjonen. Man har ikke muligheten til å ta opp et vanlig forbrukslån uten sikkerhet. Men det finnes likevel noen som tilbyr finansieringsmuligheter eller en kredittordning tilpasset hver enkelt sin situasjon.

  • Hvorfor har jeg fått betalingsanmerkning?

De fleste mennesker som har fått en betalingsanmerkning har fått denne i kjølvannet av en eller flere uoppgjorte inkassosaker. Andre årsaker kan være at du på eget initiativ har bedt banken eller låneselskapet om å sperre personnummeret ditt slik at de kan foreta en kredittsjekk, noe som ikke er uvanlig i forbindelse med f.eks. ID-tyveri. Det kan også være at du har slått deg selv personlig konkurs.

De forskjellige låneinstitusjonene har imidlertid på ingen måte enerett til å hente ut dine personlige kredittopplysninger. Hvis du ønsker det kan du selv sjekke hva som står registrert om deg selv og dine kredittopplysninger som finnes tilgjengelig i ulike registre. Grunnen til at du har fått en betalingsanmerkning kan altså være mange.

  • Prosessen for betalingsanmerkning

Du blir imidlertid ikke registrert med en betalingsanmerkning sånn helt uten videre. Det skal litt mer til og kravet skal gjennom flere ulike trinn og oppfylle flere kriterier før en betalingsanmerkning er et faktum. Vanligvis er det SIS (Statens Innkrevingssentral), NAV innkreving eller namsmannen som sender ut et krav om registering av betalingsanmerkning.

Det hele begynner med at du vil motta en purring eller inkassovarsel fra kreditoren eller inkassobyrået dersom du ikke har betalt regningen. Det neste trinnet i prosessen er at saken blir oversendt til inkassobyrået som deretter vil gi deg en sjanse til å gjøre opp for deg for å få saken raskt og smertefritt ut av verden.

Det å sitte med flere utbetalte fakturaer har også sin pris. Vanligvis påløper det betydelige utgifter i tillegg til det opprinnelige fakturabeløpet i løpet av prosessen. Du må f.eks. være klar over at du mest sannsynlig må betale kostnadene som kreditor eller inkassobyrået har hatt ettersom fakturaen fremdeles står ubetalt.

Hvis kravet fremdeles ikke er blitt gjort opp, ja, da settes de rettslige tiltakene i gang og snøballen begynner å rulle til gangs.

  • Forliksklage og ekstra renteutgifter

Det skal altså litt til før en kan bli registrert med en betalingsanmerkning. Rettslige forsøk på å få kunden til å gjøre opp fakturaen skal i forkant være foretatt. Dette innebærer blant annet at inkassobyrået har oversendt en forliksklage til forliksrådet.

Når de rettslige tiltakene er igangsatt, skal det også gå minimum 30 dager før kunden kan bli registrert med betalingsanmerkning. Dette er ment som et siste forsøk på å få kunden til å gjøre opp fakturaen det gjelder.

  • Datatilsynet

Det er til slutt Datatilsynet som gir kredittopplysningsforetakene konsesjon til å få innsyn i og behandle personlige opplysninger om deg. Vilkårene for denne konsesjonen bestemmer deretter betingelsene for hva man skal registrere om deg og om under hvilke omstendigheter betalingsanmerkningen eventuelt kan slettes.

 

Hjelp med lån med betalingsanmerkning

Det finnes imidlertid et fåtall banker og utlånere på nettet som er villige til å gi et slags forbrukslån med betalingsanmerkning som f.eks. i form av et refinansieringslån. Du må i slike tilfeller likevel vanligvis være i stand til å stille sikkerhet i lånet i form av pant i fast eiendom o.l.

En mulighet du har for å få veiledning om hvordan du kan få bukt med betalingsanmerkninger i form av refinansiering er å kontakte NAV Gjeldsrådgivning. Her kan du få nyttig informasjon om hvordan du bør gå frem og de stiller seg behjelpelig med få gi deg enkle råd som kan være til god selvhjelp for deg.

 

Kredittvurdering

En av de grunnleggende betingelsene for i hele tatt ha en sjanse til å få lån er at banken foretar en kredittvurdering av deg. Når dette blir gjort vil banken ha tilgang til all informasjon om din økonomiske situasjon og kredittverdighet. Hos utlånere på nettet er denne kredittvurderingen imidlertid ikke like grundig som hos bankene, da flesteparten av forbrukslånene som tilbys på nettet kommer med en vesentlig høyere rente enn hos bankene, noe som i seg selv fungerer som en sikkerhet for lånet.

  • Hvem har lov til å foreta en kredittvurdering av meg?

Datatilsynet har opplyst på deres egne nettsider om at låneselskaper og banker kun kan foreta en kredittvurdering i tilfeller hvor det foreligger en saklig grunn for dette. I tilfeller hvor du f.eks. ønsker å skaffe deg et kredittkort eller betale varer med en tilsendt faktura, oppfylles dette kravet.

Sagt med andre ord, i alle tilfeller hvor du får tilsendt varer på kreditt uten å i forkant overføre penger til selskapet eller firmaet. I tilfeller hvor du i forkant overfører penger for varen eller tjenesten eller betaler med debetkort, har ikke selskapet eller firmaet tillatelse til å foreta en kredittvurdering av deg.

  • Gjenpartsbrev for kredittvurdering

Hver gang et selskap eller firma har foretatt en kredittvurdering av deg, har du krav på å få tilsendt et gjenpartsbrev som opplyser deg om dette. I dette brevet skal alle opplysninger om hvem som har kredittvurdert deg foreligge klart og tydelig og hvilke kilder som er blitt brukt for kredittvurderingen.

  • Regjeringen innfører et nytt gjeldsregister

Den norske regjeringen innførte tidligere i år et nytt gjeldsregister som gir både låneselskaper på nettet og norske banker en dypere innsikt i forbrukernes økonomiske situasjon og eventuelle gjeld man måtte sitte med. Dette som et forsøk på å prøve å begrense uforsvarlige opptak av lån og dette registeret gjelder kun for lån uten sikkerhet i tillegg til kredittkort.

  • Når blir betalingsanmerkningen slettet?

Umiddelbart etter at du har gjort opp gjelden din vil betalingsanmerkningen bli slettet. Dette kan likevel i praksis bety at det vil gå noe tid innen dette er blitt gjort. Av den grunn er det viktig at du selv følger opp og purrer på inkassobyrået til du har forsikret deg om at betalingsanmerkningen faktisk er slettet.

Bortsett fra dette er det klart og tydelig gjengitt fra Datatilsynet at betalingsanmerkningen skal uansett fjernes etter det har gått fire år, dette uansett om gjelden er blitt tilbakebetalt eller ikke. Inkassobyrået har likevel imidlertid en mulighet for å igangsette nye rettslige skritt for å tilbakekalle betalingsanmerkningen, så dette er på ingen måte en fornuftig måte å prøve å bli kvitt problemet på.

 

Nanofinans anbefaler at du nøye vurderer om du har råd til et lån

Sørg for at du har et ansvarlig og bevisst forhold til privatøkonomien din før du vurderer å ta opp et lån. Ta med i beregningen hva forbrukslånet vil koste deg totalt, inkludert alle gebyrer og avgifter. Hvis du fremdeles mener at du vil kunne betjene et forbrukslån, eller ønsker refinansiering av gjeld, rull opp til toppen av siden her og se hva slags muligheter Nanofinans tilbyr.