Gjeldsoffer

Kjenner du et gjeldsoffer?
Gjeldsoffer er gjerne betegnelsen på en person som har mer gjeld enn han eller hun kan håndtere. Det kan være svært belastende for den det gjelder. Når man først har følelsen av å miste kontrollen, kan det oppstå apati eller fortrenging, noe som forverrer situasjonen ytterligere.

Den beste medisinen er handling. Lese videre om hvordan du unngår å bli et gjeldsoffer, eller hva du må gjøre hvis du virkelig er ute å kjøre. Det aller, aller beste er selvfølgelig å forebygge at du kommer i en slik situasjon, slik vi skriver om avslutningsvis.
Be om et uforpliktende lånetilbud nå
Lånebeløp
{{ computedAmount }}
{{ currency(minAmount) }}
{{ currency(maxAmount) }}
Estimert månedsbeløp {{ currency(computeRate(form.loan_amount, form.tenure, midRate, 'monthly')) }}
Vil du refinansiere dyr smågjeld og spare penger?
Ja
Nei
{{ errors.refinance_amount[0] }}
{{ errors.first_name[0] }} Fyll inn det obligatoriske feltet.
{{ errors.last_name[0] }} Fyll inn det obligatoriske feltet.
{{ errors.mobile_number[0] }} Mobilnummer må fylles ut, 8 siffer
{{ errors.email[0] }} Fyll ut din E-postadresse, eks: kundeservice@nanofinans.no Kan ikke inneholde æ, ø, å
{{ errors.accepts_terms[0] }} For å kunne søke om lån gjennom Nanofinans må du godkjenne vår personvernerklæring.
{{ item }}
Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. Nominell rente 11,9%, effektiv rente 13,14%, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 310000 kr over 5 år, nom. 11.66%, eff. 12.30% kost. 100558 kr, tot. 410558 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
Sikkert og kostnadsfrit

Slik jobber vi for deg

Nanofinans sender søknaden din om forbrukslån til 23 forskjellige långivere helt gratis.
Långiverne konkurrerer dermed om å gi deg det beste forbrukslånet. Det er helt uforpliktende å be om tilbud, og du får svar innen kort tid.

Du sender bare inn en søknad

Først fullfører du søknadsskjemaet raskt og enkelt

Søknaden sendes til bankene

Det er kostnadsfritt og sikkert å bruke tjenesten

Få det beste tilbudet

Få svar innen kort tid

Når første inkassovarsel kommer

De anonyme vinduskonvoluttene er ikke noe velkomment syn. Helst vil du la det ligge uåpnet, men det er ikke slik du løser situasjonen.Det kan dreie seg om et forbrukslån som har gått over styr.  Når du får det første varselet har det nemlig fortsatt ikke blitt overført til inkasso. Det er ennå tid til å betale og  unngå uønskede inkassosalærer.

Kan du ikke betale her og nå, bør du kontakte kreditoren det gjelder og be om utsettelse eller avdragsordning. Det er nemlig svært ofte det går gjennom. Da unngår du å bli gjeldsoffer i første omgang.

Hvis du ikke har sjans i havet til å betale kravet, bør du likevel ta kontakt å informere kreditor om det. Send det skriftlig og legg gjerne ved en form for dokumentasjon. En utskrift fra Min Side hos Nav kan for eksempel vise den du skylder penger at du ikke har nok til å betale regninger for øyeblikket. 

Kreditor vil som regel ikke slette kravet, men kan sette det i bero. Det er vanlig å be om seks måneders utsettelse og at kreditor vil ha ny informasjon når den tida er ute.

 

Når du har fått direkte trekk i lønn

En vanlig form for inndriving av pengekrav er å begjære et direkte trekk i din lønnsytelse eller trygdestønad. Skattefogden kan pålegge arbeidsgiveren din dette direkte, mens øvrige kreditorer må sende en begjæring om det til Namsmannen, (sorterer inn under politietaten).

Her skal de legge til grunn at du har igjen tilstrekkelig å leve for, samt å dekke boutgifter, før de trekker. Det gjelder for både deg og de du forsørger. Kan du ikke se at dette er gjort, kan du kreve at de endrer eller stopper trekket. På siden til Oslo kemnerkontor kan du se hvilke satser som legges til grunn for ditt og familiens livsopphold.

De plikter imidlertid ikke å ta hensyn til at du betaler annen gjeld. Du må derfor selv kontakte dine øvrige kreditorer og informere at du midlertidig ikke kan betale dem fordi du har fått trekk i lønn.

 

Når du har mange kreditorer og en uoversiktlig gjeldssituasjon

Her er utfordringen å gjenvinne kontrollen og få realistiske betalingsavtaler med samtlige kreditorer.

Da må alt ned på papiret av inntekter og utgifter. Du kan bruke kemnerkontorets livsoppholdssatser som det er lenket til ovenfor. Andre utgifter som kan godtas i tillegg til boutgifter og livsopphold er barnebidrag, barnehage og reise til jobben. Det som er til overs etter dette, er beløpet som skal fordeles på alle kreditorer. Send ut forslag til alle om en betjening innenfor denne rammen.

Mange trenger hjelp til å utarbeide en slik avtale. Lenger ned i artikkelen ser du hvor du kan henvende deg for bistand.

 

Løs problemet med en refinansiering

Hvis du synes du betaler mye til mange forskjellige kreditorer, kan det være en løsning å samle alt i ett lån. Det er det vi kaller refinansieringslån. Det kan omfatte kredittkortgjeld, forbrukslån, smålån og ubetalte regninger. Slik kommer du utenom å påta deg gjeldsoffer-rollen.

På Nanofinans har vi oversikten over mange långivere som kan yte slike lån. Les mer om det vår side om refinansiering.

 

Hva er gjeldsordning?

Hvis du er varig ute av stand til å betale ned gjelden di, er du gjeldsoffer i ordets rette betydning. Da er det mulig å søke om en gjeldsordning.

En gjeldsordning er en tidsbegrenset periode, gjerne fem år, hvor du betaler ned det du har evne til etter at livsopphold og nødvendige utgifter er trukket fra lønnen din eller pensjonen din. Etter gjeldsordningsperioden får du slettet usikret gjeld.

En søknad om gjeldsordning sendes til namsmannen der du bor.

Et av inngangskriteriene er at du er varig ute av stand til å nedbetale gjelden. Det beregnes ut fra din nåværende og forventede fremtidige inntekt. Hvis det matematisk ikke er mulig å nedbetale de rentebærende summene du skylder i løpet av et normalt livsløp, vil denne betingelsen være oppfylt.

Et annet viktig vilkår er at du først selv må ha forsøkt å komme til en ordning med kreditorene dine. Dette kan du gjøre ved å sende ut et tilsvarende forslag til det som kalles utenrettslig gjeldsordning. Blir dette avvist av en eller flere kreditorer, kan du så søke om rettslig gjeldsordning hos namsmannen.

Det er viktig å poengtere at sikret gjeld ikke inngår i en gjeldsordning. Du må altså enten selge boligen din, eller fortsette å betale på boliglånet etter at gjeldsordningen er avsluttet.

 

Her får du hjelp

Søker du om refinansiering av gjeld, vil du få god hjelp fra långiveren som refinansierer. Bare du har en liste over kravene, så ordner de det praktiske. Du kan også høre med kundeservice hos Nanofinans om dette.

Alle offentlige instanser som er involvert i gjeldsinndrivelser, har veiledningsplikt. Det gjelder skattemyndighetene, Statens Innkrevingssentral og Namsmannen /namsfogden.

I kommunene er det også ansatt gjeldsrådgivere eller økonomiske rådgivere som hjelper gjeldsofre gjennom hele prosessen med å få til avtaler med kreditorene. De kan også bistå med å søke om gjeldsordning. Kontakt din kommune eller ditt lokale Nav-kontor for å få kontakt med vedkommende.