Lån uten fast inntekt

Det er selvfølgelig svært viktig for den som låner ut penger at du har betjeningsevne, men kan de noen ganger innvilge deg lån uten at du har fast inntekt? La oss se nærmere på hva dette begrepet fast inntekt innebærer, og om det ikke likevel finnes løsninger i spesielle tilfeller.

Utgangspunktet er selvfølgelig at utlånere er mest glade i kunder med fast inntekt. Jo mer regelmessig du kan vise til at det kommer penger inn på kontoen din, desto bedre er det. Da tilbyr de ofte å låne deg mer enn du spør om, og lokker deg med den beste renta de kan tilby. Men det er altså noen tilfeller der inntekten ikke er like «fast».
Lån uten fast inntekt
Be om et uforpliktende lånetilbud nå
Lånebeløp
{{ computedAmount }}
{{ currency(minAmount) }}
{{ currency(maxAmount) }}
Estimert månedsbeløp {{ currency(computeRate(form.loan_amount, form.tenure, midRate, 'monthly')) }}
Vil du refinansiere dyr smågjeld og spare penger?
Ja
Nei
{{ errors.refinance_amount[0] }}
{{ errors.first_name[0] }} Fyll inn det obligatoriske feltet.
{{ errors.last_name[0] }} Fyll inn det obligatoriske feltet.
{{ errors.mobile_number[0] }} Mobilnummer må fylles ut, 8 siffer
{{ errors.email[0] }} Fyll ut din E-postadresse, eks: kundeservice@nanofinans.no Kan ikke inneholde æ, ø, å
{{ errors.accepts_terms[0] }} For å kunne søke om lån gjennom Nanofinans må du godkjenne vår personvernerklæring.
{{ item }}
Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. Nominell rente 11,9%, effektiv rente 13,14%, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 310000 kr over 5 år, nom. 11.66%, eff. 12.30% kost. 100558 kr, tot. 410558 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
Sikkert og kostnadsfrit

Slik jobber vi for deg

Nanofinans sender søknaden din om forbrukslån til 23 forskjellige långivere helt gratis.
Långiverne konkurrerer dermed om å gi deg det beste forbrukslånet. Det er helt uforpliktende å be om tilbud, og du får svar innen kort tid.

Du sender bare inn en søknad

Først fullfører du søknadsskjemaet raskt og enkelt

Søknaden sendes til bankene

Det er kostnadsfritt og sikkert å bruke tjenesten

Få det beste tilbudet

Få svar innen kort tid

Lån uten fast inntekt på grunn av midlertidig jobb

Med fast inntekt forstår vi gjerne lønnsutbetalinger i forbindelse med en fast jobb.

Men arbeidsmarkedet er blitt slik at man i stadig større grad ansetter personer midlertidig i engasjementer eller vikariater.

Det er klart at dersom du kun har arbeidskontrakt for ett år, har du ikke noen egentlig garanti for at du opprettholder samme inntekten etter at kontrakten har gått ut. Da utgjør det en risiko å gi deg kreditt med lenger tilbakebetalingstid enn det.

Men i slike tilfeller kan noen långivere vurdere å gi deg lån selv uten fast inntekt. De kan se på både din tidligere historikk og dine fremtidige muligheter. Har du de tre foregående år opprettholdt en jevn og fin inntekt til tross for at du har vært midlertidig ansatt hele tida, tjener det til din fordel.

Med tanke på fremtidige arbeidsmuligheter, er det ikke til å komme fra at enkelte bransjer regnes som sikrere enn andre. En lege som jobber i turnus har for eksempel ikke noen fast ansettelse. Likevel vil det alltid være bruk for vedkommendes arbeidskraft og kompetanse. For andre bransjer er det store svingninger. Mange mistet jobben da det ble problemer i oljebransjen for noen år siden, men i dag er de fleste tilbake i trygge stillinger.

Dersom du kun har midlertidig ansettelse, har du derfor fortsatt mulighet til å søke forbrukslån gjennom nanofinans.no. Vi videresender søknaden til flere långivere, slik at muligheten for innvilgelse øker.

 

Selvstendig næringsdrivende

Jobber du for deg selv kan det være mer eller mindre varierende inntekter og det er ikke alltid man vet hva morgendagen bringer. Det blir i alle fall vanskelig å definere det som fast inntekt.

Men som med midlertidige ansettelser er historisk inntekt av betydning. Kan du ved hjelp av selvangivelse og næringsoppgaver vise til brukbare resultater de siste årene, ligger du bra an. Bemerk at det utarbeides mye mer detaljerte risikoprofiler for næringsdrivende hos kredittopplysningsbyråene, Experian, Lindorff m.fl., enn for privatpersoner. Det blir da mer tydelig om du tidligere har hatt problemer med å betale leverandører o.l.

Noen bransjer er også mer lukrative enn andre. Det tenker ganske sikkert en potensiell långiver også på.

En måte å skaffe seg fast inntekt som næringsdrivende på er å opprette aksjeselskap og ansette seg selv, men skal du bruke dette i en lånesøknad, bør den komme fram i likninga fra ett av de foregående årene.

Kan du vise til stabil inntekt som næringsdrivende, kan du også søke lån gjennom nanofinans.no.

 

Er du arbeidsledig?

Dagpenger du mottar som arbeidsledig innebærer en betydelig inntektsnedgang. Normalen her er at du mottar 66 % av det du tjente foregående år. Er du langtidsledig, reduseres den etter hvert.

Dagpenger beregnes heller ikke som fast inntekt. Du får den for en tidsbegrenset periode. Når perioden er over kan du riktignok søke på ny, men den vil som nevnt gradvis minskes.

I en slik situasjon er det som regel lite hensiktsmessig å oppta lån. Her bør man heller konsentrere seg om å klare de utgiftene man allerede har inntil man har skaffet seg en jobb. Med en ansettelseskontrakt i hånden kan du på ny søke om forbrukslån til det du ønsker.

Det tilsvarende gjelder for en del andre midlertidige stønader fra Nav, som arbeidsavklaringspenger (AAP), overgangsstønad og sosialhjelp.

 

Spesielt for studenter

En fulltidsstudent har som regel ikke fast inntekt. Studielån og stipend er ytelser det er meningen man skal leve for mens man studerer, og ikke til å betale på andre lån.

Behovet for mindre kreditter kan ivaretas med kredittkort som er spesielt beregnet på studenter.

Men mange studenter jobber ved siden av studiene, og kan derfor likevel vise til en viss fast inntekt. Dersom den er permanent og av en viss størrelse, kan det være grunnlag for å søke om et mindre lån.

 

For uføretrygdede

En uførepensjon er en fast ytelse du tildeles fordi du ikke er i stand til å jobbe. Den har du i utgangspunktet fram til den avløses av alderspensjon. Derfor er den å regne som fast inntekt, og dermed et grunnlag for låneopptak.

Problemet er heller at den som regel ikke er så veldig høy og derfor ikke kvalifiserer til så veldig høye lån. Her bør du imidlertid sjekke ut om du har krav på noen tilleggspensjon fra andre pensjonsordninger enn folketrygden. Sjekk med dine tidligere arbeidsgivere om de er med på en slik ordning. Det er ikke alltid dette går automatisk.

Husk at du også kan søke om ettergivelse av studielånet ditt når du blir ufør. Når du slipper å betale på dette, vil du ha litt mer penger til disposisjon.

Det er også mulig å ha en viss arbeidsinntekt ved siden av uførepensjonen. Hvis du er i stand til det, kan du altså tjene litt ekstra for å ha noe å betjene lån med.

 

Når du har lån, men mister fast inntekt

Mister du jobben eller du blir syk får du gjerne en redusert inntekt. Dersom du allerede har et lån, kan du få problemer med å betale det.

Hvis det er tilfelle, bør du informere långiveren om det med en gang. Som regel er det mulig å komme til en løsning om lavere innbetalinger i en periode inntil det har løst seg.

En del forbrukslån og kredittkort er også utstyrt med en gjeldsforsikring som kan utløses i tilfeller med arbeidsledighet eller sykdom. Sjekk ut om det er tilfellet for de lån og kredittkort det er snakk om. Du må selv fremme kravet til forsikringsselskapet.

 

Du kan alltid søke om lån uten fast inntekt hos Nanofinans.

Alle søknader du sender til nanofinans.no er det fullstendig kostnadsfritt å få behandlet. Hvis du virkelig trenger et lån, taper du derfor ingenting på å søke. Søknaden vil bli sendt til flere utlånere samtidig, slik at muligheten for innvilgelse øker. Det er det samme om det dreier seg om et forbrukslån eller et refinansieringslån.