Lån med lav rente

Alle vil vi vel ha lån med lav rente når vi først låner. Men hvordan får du det? Les i denne artikkelen hvordan du finner fram til de billigste lånetypene, lånene med laveste rente innen hver kategori og ikke minst hvordan du oppnår de beste lånetilbudene. Vi vil også se hvordan du kan redusere renta på lån du allerede har.

Innledningsvis er det litt terminologi og innsikt i hvordan långivere tenker når de fastsetter renta. Deretter ser vi spesielt på forbrukslån med lav rente, før vi går over på alternative lånetyper. Til slutt vil vi vise deg hvordan du får lavere rente med refinansiering. Her er det nemlig tusenvis av kroner å spare!
Lån med lav rente
Be om et uforpliktende lånetilbud nå
Lånebeløp
{{ computedAmount }}
{{ currency(minAmount) }}
{{ currency(maxAmount) }}
Estimert månedsbeløp {{ currency(computeRate(form.loan_amount, form.tenure, midRate, 'monthly')) }}
Vil du refinansiere dyr smågjeld og spare penger?
Ja
Nei
{{ errors.refinance_amount[0] }}
{{ errors.first_name[0] }} Fyll inn det obligatoriske feltet.
{{ errors.last_name[0] }} Fyll inn det obligatoriske feltet.
{{ errors.mobile_number[0] }} Mobilnummer må fylles ut, 8 siffer
{{ errors.email[0] }} Fyll ut din E-postadresse, eks: kundeservice@nanofinans.no Kan ikke inneholde æ, ø, å
{{ errors.accepts_terms[0] }} For å kunne søke om lån gjennom Nanofinans må du godkjenne vår personvernerklæring.
{{ item }}
Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. Nominell rente 11,9%, effektiv rente 13,14%, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 310000 kr over 5 år, nom. 11.66%, eff. 12.30% kost. 100558 kr, tot. 410558 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
Sikkert og kostnadsfrit

Slik jobber vi for deg

Nanofinans sender søknaden din om forbrukslån til 23 forskjellige långivere helt gratis.
Långiverne konkurrerer dermed om å gi deg det beste forbrukslånet. Det er helt uforpliktende å be om tilbud, og du får svar innen kort tid.

Du sender bare inn en søknad

Først fullfører du søknadsskjemaet raskt og enkelt

Søknaden sendes til bankene

Det er kostnadsfritt og sikkert å bruke tjenesten

Få det beste tilbudet

Få svar innen kort tid

Lav rente viser ikke hele kostnaden på lånet

Den oppgitte rentesatsen er den mest vesentlige indikatoren på prisen du må betale for å låne penger. Men den gir ikke hele bildet.

 

Gebyrene – I tillegg til renter

For det første tilkommer det en del gebyrer. De vanlige når det gjelder forbrukslån er etableringsgebyr og termingebyr. For boliglån og andre lån med sikkerhet er det i tillegg utgifter til pantsettelse og registrering. For kjøp av hus må det betales dokumentavgift til det offentlige. Den er riktignok ikke en kostnad som er knyttet til låneopptaket. Men det fører til et større behov for kapital, og kanskje et høyere lån enn du hadde regnet med.

Nå vil imidlertid alle utlånere angi en effektiv rente i sine lånetilbud. Da er gebyrene regnet inn som årlig kostnad i tillegg til vanlig rente, kalt nominell rente. Når du sammenligner, skal du derfor se hva som er oppgitt som effektiv rente.

En svakhet ved disse eksemplene er at de alltid er beregnet i henhold til at du skal betale et visst antall år. Avviker du fra denne, vil eksemplet ikke vise korrekt effektiv rente for deg.

 

Løpetiden – hvor lenge du skal betale

Den andre viktige faktoren som viser lånets kostnader er altså lånets løpetid.

Her er regelen at lån med lang nedbetalingstid koster mer enn de med kortere nedbetalingstid. Det er jo logisk ettersom du da må betale renter over lengre tid.

Men alle er ikke klar over hvor stort utslag det faktisk gir. Det vil nemlig ikke alltid lønne seg å refinansiere et dyrt i billån med fem års nedbetalingstid inn i et boliglån med 25 års nedbetalingstid, selv om boliglånsrenten er mye lavere. Det har den fordelen at du får en lavere månedlig kostnad du skal betale, men i løpet av disse 25 årene kan du totalt ha betalt mye mer enn du ville ha gjort på billånet med kortere løpetid. Test det derfor i en lånekalkulator før du tar en slik avgjørelse.

En annen følge av lengden på nedbetalingstiden er at den effektive renten blir høyere på lån med kort løpetid. Det gjelder særlig smålån som helst skal betales tilbake i løpet av ikke lenger tid enn tre måneder. Det kommer av at etableringsgebyret utgjør en høy andel av lånekostnadene når det fordeles på så kort tid.

 

Hva med kredittkortgjeld?

Mens den nominelle renta er klart nok gjengitt i utstederens egen omtale, er det vanskeligere å uttrykke den faktiske kostnaden på kredittkortgjeld. Eksemplene i markedsføring er basert på bruk av en viss hyppighet og under gitte omstendigheter.

Det du uten videre kan legge til grunn er at renten som regel alltid er høyere enn om du har en annen type kreditt. Hvis du har et kredittkort som stort sett holder seg på kredittrammen du er tildelt, betyr det store omkostninger for deg. Hvis dette er tilfelle, bør du vurdere å se på en refinansieringsløsning som er nevnt lenger ned i artikkelen, eller lese vår artikkel om refinansiering av lån.

 

Hvilke lån har lav rente?

Lån med sikkerhet har alltid lavest rente. Det betyr for de flestes vedkommende selve boliglånet. Det kommer av at banken vil få tilbake pengene sine ved at du selger boligen din.

Men boliglånet kan kun brukes til kjøp av bolig. Det dekker ikke andre kredittbehov du måtte ha. Da må du ty til lån uten sikkerhet, også kalt forbrukslån. Disse har høyere rente enn boliglånet, men det er store forskjeller forbrukslån i mellom. Noen har lav rente, mens andre er ganske dyre.

Ettersom spekteret er størst når det gjelder rente på forbrukslån, begynner vi der.

 

Forbrukslån med best rente

Forbrukslån med lav rente er selvfølgelig etterspurt. Det er vanskelig å gi noen definisjon på lav rente når bankene eller andre långivere tilbyr lån i et spekter fra 7 % til nærmere 30 %.

Vi vil anslå at et forbrukslån hvor den årlige effektive renta befinner seg mellom 8 og 12 %, må sies å ha en lav rente. Det er dog kun en viss andel av lånesøkerne som blir tilbudt såpass god rente. For å forstå dette, må du vite hvordan bankene foretar en kredittvurdering av deg.

 

Kredittvurderingen avgjør høy eller lav rente på forbrukslån

Det er slik at uten sikkerhet i fast eiendom er det kun din person, din troverdighet og økonomiske situasjon, som garanterer for tilbakebetalingen. Ut fra de opplysninger långiveren har om deg sammen med noen statistiske variabler utarbeides det en risikoprofil og en tilhørende kredittscore. Lav risiko betyr lav rente og høy risiko med dårlig kredittscore gir høyere rente, eller i verste fall avslag.

Faktorer som inngår i vurderingen er

  • Betalingsanmerkninger
  • Inntekt
  • Gjeld
  • Alder, bosted, stabilitet (statistiske faktorer)

For å starte med det første: Har du registrert betalingsanmerkninger vil du så godt som alltid regne med et avslag. Långiver sjekker historikken din hos et kredittopplysningsbyrå hvor betalingsanmerkninger fra inntil tre år tilbake vil være registrert. De vil tolkes dithen at du er en dårlig betaler og at det derfor vil være for høy risiko å gi deg lån. En betalingsanmerkning vil imidlertid være ute av historien i det øyeblikk du gjør opp kravet som ligger til grunn. Det er ikke mulig å se om du har hatt betalingsanmerkninger tidligere.

Inntekten er selvfølgelig viktig. Du skal ha inntjening nok til å betale det lånet du søker om.

Men hvor mye gjeld du har teller like mye. Den blir en del av utgiftsbildet. Du skal kunne klare å betale ned på denne sammen med det nye lånet du får. Det er også en begrensning om at du ikke bør ytes så mye kreditt at du har en totalgjeld som overstiger fem ganger årsinntekten din. Dette er bestemt i en forskrift fra Finanstilsynet.

Ut fra hvor god margin du har mellom lønn og gjeld, vil du få en kredittscore. Jo bedre du ligger an, desto lavere rente.

Statistiske faktorer kan gi mindre justeringer. Vi vet for eksempel at noen aldersgrupper er flinkere til å betale for seg. Her ligger den yngste gruppen ikke så godt an. Mange långivere har derfor satt en nedre aldersgrense på 23 eller 25 år for søkere av forbrukslån.

 

Hva kan du gjøre for å få lav rente?

En ting er at du kan prøve å forbedre kredittscoren din. Høyere inntekt er selvfølgelig det beste. Men det er ikke alltid det er innen rekkevidde. Ellers kan du forsøke å betale ned gjelden du har litt raskere. Likevel kan det ta tid å oppnå noen vesentlige endringer på denne måten.

En mer umiddelbar og effektiv metode er å søke flere långivere på en gang. Ettersom det alltid er variasjoner i kredittvurderingen, vil noen tilby deg litt lavere rente enn andre. Det å sende søknaden er kostnadsfritt. Du betaler ikke ett øre før du har akseptert et lånetilbud. Nanofinans er en låneagent som formidler søknaden din til flere forbrukslånbanker. Ved bruk av denne tjenesten har du større muligheter for å innhente de beste tilbudene.

Dersom du allerede har ett eller flere lån med høy rente, er det mange ganger mulig å refinansiere med ett lån med lav rente. Les mer om det lenger ned.

 

Boliglån med lav rente

Selv om boliglån er sikrede lån med en lav rente sammenlignet med andre lån, er det likevel på grunn av størrelsen det lånet vi betaler mest på. En liten prosent på en million kroner utgjør så mye som 10 000 kroner per år. Det er derfor viktig å få boliglånet med lavest rente.

Markedsrenten på boliglån svinger dessuten ganske mye. Den er svært var for justeringer av Norges banks styringsrente. Den kan endres flere ganger årlig. Det betyr blant annet at du må følge nøye med på renten du har for øyeblikket, for å sikre at den fortsatt er like lav som da du tok opp lånet.

 

Fastrente og flytende rente

Når det gjelder boliglån er det også mulig å binde rente for et visst antall år. Det vil si å velge såkalt fastrente. Det er svært vanlig at du får dette valget ved opptak av lånet. Du kan også normalt velge fastrente på et senere tidspunkt hvis du ønsker det.

Det du ikke kan gjøre uten videre, er å gå fra fastrente til vanlig flytende rente før bindingsperioden er over. Da må du betale overkursrente til banken i den graden du bytter til en markedsrente som er lavere.

Tilbudet om fastrente er gjerne noe høyere enn flytende rente. Til gjengjeld er du sikret dersom renten skulle stige betydelig i bindingsperioden. På den annen side: Holder den flytende renta seg under fastrenten, er det du som betaler ekstra.

 

Slik finner du den beste boliglånrenten

Her gjelder det å ha oversikt over markedet, og prøve seg fram mest mulig. De fleste banker har tilbud om boliglån til unge, med lavere rente. En rekke fagforeninger og organisasjoner har forhandlet seg fram til kollektive avtaler med en spesiell bank. Sjekk din egen fagforening, eller om du er medlem av Statens pensjonskasse eller OBOS.

Endelig har Husbanken og kommunen du bor i et samarbeid om boliglån til vanskeligstilte, nemlig Startlån. Renten her er betydelig under bankenes, men det er en rekke vilkår som må være oppfylt. Hør med boligkontoret eller tilsvarende i din kommune om du har mulighet til å komme inn under ordningen.

 

Forhandle med banken din om renten på boliglånet

Som nevnt forandrer boligrenten seg hele tiden. For å sikre at du har så lav rente på boliglånet ditt som mulig, anbefales det å forhandle med banken med jevne mellomrom. Kanskje så ofte som hvert år.

Du må nesten fortelle banken hvorfor du mener de bør sette ned renten din. Det beste argumentet er da alltid hvis du kan vise til at du kan få lavere rente andre steder. Sjekk ut andre banker, inkludert de organisasjonen din har avtale med. Har du søkt og fått et lånetilbud med lavere rente, er det noe du kan slå i bordet med. Da kan du også bare flytte hele lånet hvis banken ikke vil høre.

Andre momenter kan være at boligen din har steget i verdi, at banken har bedre sikkerhet fordi du har betalt ned en del på lånet ditt eller at du har bedre inntekt i dag enn da du fikk lånet.

 

Få lavere rente med refinansiering

Refinansiering betyr å betale ut ett eller flere lån du har med ett nytt lån. Det er også ordet vi bruker når vi sier vi vil samle gjelden i ett lån.

Poenget med refinansiering er å få lavere rente enn på det eller de lån vi betaler ut. Det kan også være for å få lenger løpetid eller å betale et mindre beløp totalt hver måned. Hvis det er mange lån og kreditter som refinansieres vil det også gi en mer oversiktlig økonomi og færre månedlige gebyrer.

Lån til refinansiering kan være både med og uten sikkerhet.

Lån med sikkerhet gir selvfølgelig lavest rente, men det er ikke alltid du har egen bolig eller noe annet du kan tilby pant i.

Da prøver du med refinansieringslån uten sikkerhet. Et slikt lån har mange likhetspunkter med forbrukslån og andre lån uten sikkerhet. Men det har noen særtrekk. Et forbrukslån kan du ellers bruke til akkurat det du vil, mens et refinansieringslån skal altså betale ut gjeld du har fra før.

Det lønner seg å oppgi at det er til refinansiering fordi långiver ser positivt på at du ikke øker totalgjelden din. Dessuten kan de fravike fra begrensningene for forbrukslån i Finanstilsynets forskrifter. Det betyr at du kan få lenger løpetid, og det er ingen begrensninger oppad.

 

Søk om refinansiering hos nanofinans.no

Les mer i hvor store artikkel om refinansiering av gjeld. Her kan du også hvilke banker og låneinstitusjoner som tilbyr refinansiering. Ved bruk av en lånekalkulator kan du regne ut hvor mye du sparer på samling av gjelden.